RES

Een munt voor lokale handelaars en ondernemers

IK BEN HANDELAAR

RES.BE VOOR ONDERNEMER (KMO), ZELFSTANDIGE OF VRIJ BEROEP

IK BEN PARTICULIER

RES | Mercatorpad 9 | 3000 Leuven - België - Belgique
TEL +32 (0)16 31 45 45 | info@res.be