FAQ en tips

RES brengt je in contact met een netwerk van collega handelaars die samen meer business voeren. Anderzijds krijg je ook extra consumenten over de vloer. RES brengt je dus gegarandeerd nieuwe klanten en extra omzet in RES maar ook een deel in euro. De ervaring leert ons dat 3 tot 5 % realistisch is.

Voor detailzaken en horeca (B2C) : 100%, 75% of 50% (incl.btw):

De handelaar mag zelf vrij bepalen of hij het volledige verkoopbedrag in RES aanvaardt
(100%) of 75% of 50% (incl. btw).
De handelaar kan zelf een maximumbedrag in RES per aankoop bepalen (dit bedrag moet
wel duidelijk vermeld worden in de commerciële omschrijving).

Alle B2B-zaken (technische beroepen, groothandels enz ..):

Er wordt geen vast RES-% meer gepubliceerd. De koper en verkoper mogen onderling vrij
onderhandelen over het RES-bedrag. RES weigeren kan echter niet en er moet altijd een
redelijk bedrag in RES aanvaard worden.

Neen. Het hoofddoel van de RES-organisatie is een extra ondersteuning te bieden aan lokale handelaars, kmo’s en zelfstandigen. Om die reden worden internationale winkelketens niet toegelaten tot RES. Op die manier hebben RES-handelaars een voordeel omdat klanten door RES gemotiveerd worden om bij hen aan te kopen. Daarnaast worden RES-handelaars gemotiveerd om met elkaar zaken te doen via RES.
Via het freemium account kan je gratis je RES-rekening openen. Er worden geen openingskosten of jaarlijkse kosten aangerekend. Zodra je klanten via RES ontvangt betaal je 10% commissie in euro op het RES-verkoopgedeelte. Verkoop je een product voor 100 euro met 50% RES (50 EUR + 50 RES) – betaal je dus slechts 10% op 50 RES (= 5 euro).
Neen. RES kan uitsluitend gebruikt worden om aankopen te betalen binnen het RES- netwerk van handelaars en ondernemers. Omruilen tegen euro kan dus niet. Met het RES SWAP (art.32e Huishoudelijk Regelement) -concept voorziet RES een uitzondering op art. 32b Huishoudelijk Reglement. Het RES SWAP systeem houdt in dat RES-handelaars – onder bepaalde voorwaarden – hun RES ruiltegoeden rechtstreeks kunnen verkopen voor EUR aan consumenten met een korting. Om deel te nemen aan het SWAP-platform moet je je account upgraden naar een PREMIUM ACCOUNT.

Het RES-% dat je aanvaardt mag je op elk moment wijzigen (mits je de aanpassing ook
doorvoert in je commerciële omschrijving die gepubliceerd staat op de RES-website). Er
zijn eveneens %-stickers ter beschikking om aan te brengen in je zaak.

Indien je tijdelijk geen RES wenst te aanvaarden kan je je onzichtbaar plaatsen van de
website. Wanneer je zaak niet meer gepubliceerd is op de RES-website, ben je niet meer
verplicht om RES te aanvaarden.

Je kan je RES-rekening op ieder moment stopzetten mits je schriftelijk of per email de RES- organisatie hiervan op de hoogte brengt. Indien je RES-saldo 0 is, dan is er uiteraard geen probleem. Indien je RES-saldo positief is, dan krijg je nog 3 maanden de tijd om dit RES-saldo te gebruiken voor aankopen. Als het RES-saldo negatief is, dan moet je nog in RES verkopen of het saldo in euro aanzuiveren. Openstaande facturen dienen volledig betaald te zijn.

Iedere RES-handelaar moet te allen tijde de betaling van een verkoop aan een andere RES-
handelaar aanvaarden in RES. Zo zullen detail- en horecazaken, bepaald door de activiteit
(B2C-overeenkomsten), 100%, 75% of 50% (inclusief btw) aanvaarden. De handelaar mag zelf
vrij bepalen of hij het volledige verkoopbedrag in RES aanvaardt, 75% of de helft (inclusief
btw).De handelaar kan zelf een maximum bedrag in RES per aankoop bepalen (dit bedrag
moet wel duidelijk vermeld worden in de commerciële omschrijving). Indien de handelaar
zijn RES-percentage wenst te wijzigen, dan moet hij dit minstens 14 dagen vooraf melden aan
het RES-hoofdkantoor, zodat deze wijziging tijdig kan gepubliceerd worden

Het volledige huishoudelijk reglement kan je hier terugvinden.

Voor consumenten biedt RES een extra koopkracht. Via het RES SWAP platform kan je als consument voordelig RES aankopen van RES-handelaars. Je
ruilt je euro’s om naar RES en krijgt hiervoor in de plaats extra RES van de handelaar die
de SWAP-deal heeft geplaatst. Nadien kan je je RES spenderen bij al onze aangesloten
RES-handelaars!

Het openen van een consumenten RES-rekening is volledig gratis. Er zijn geen kosten verbonden aan je lidmaatschap.
Om je saldo en transacties te raadplagen dien je je aan te melden. Klik op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘rekening’ klikken. Hier vind je een overzicht van je transacties en vind je ook je huidige saldo.

Je kan RES enkel spenderen bij de aangesloten RES-handelaars. Deze kan je hier terugvinden. Je kan je zoekopdracht verfijnen via de categorieën of
je kan een trefwoord ingeven. Onderaan de categorieën kan je zoeken op locatie. De
dichtbij zijnde RES-handelaars worden dan weergegeven.

Verder kan je ook RES-aanbiedingen terugvinden op de RES-Marketplace

Klik rechtsboven op ‘login’ nadien zie je onderaan onderlijnd een link waarop je kan klikken met ‘ik weet mijn logingegevens niet’. Volg nadien de aangegeven stappen

Je RES betaalkaart opladen doe je via het SWAP-platform (link naar wat is SWAP). Klik op
de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘SWAP’
klikken. Je krijgt nu een overzicht van verschillende RES-handelaars waarmee je kan
swappen. Let op: het maakt niet uit met welke RES-handelaar je de swap uitvoert. Je kan
nadien in het hele netwerk je RES-punten spenderen. Nadat je een swap-deal hebt
gekozen, geef je aan hoeveel RES je wil aankopen. Klik nadien op ‘Start RES SWAP’ en voer
de online betaling uit om je RES te ontvangen!

Als consument zijn er geen kosten verbonden aan je RES-rekening. Je hoeft dus geen schriftelijke stopzetting doorgeven. Indien je geen RES meer wenst te gebruiken kan je de kaart gewoon bijhouden voor later gebruik of de kaart vernietigen.
Als je graag snel en makkelijk producten wil verkopen met RES kan je dit via de RES
Marketplace. Klik op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je 
aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Marketplace’ klikken. Rechtsboven zie een knop 
‘voeg een aanbieding toe’. Nadien kan je een titel, omschrijving en foto toevoegen van het 
product dat je wil verkopen. Let goed op dat je voldoende informatie in de aanbieding 
plaatst: een goede omschrijving, het bedrag en het RES-bedrag.
Inloggen en wachtwoord

Via deze link kan je je gebruikersnaam en
paswoord aanvragen.

Om je in te loggen krijgt je een gebruikersnaam en wachtwoord. Je meld je niet aan met
je emailadres. Indien je je logingegevens vergeten bent en je emailadres is gewijzigd kan
je een email sturen naar info@res.be waarbij je je nieuw emailadres doorgeeft. Zo kunnen
wij de wijziging doorvoeren in de database.

Je eerste gebruikersnaam en paswoord zijn willekeurige cijfers – deze zijn niet altijd makkelijk te onthouden. Wij raden je dus zeker aan je gebruikersnaam en paswoord te wijzigen naar iets dat je zelf makkelijk kan onthouden. Om dit te doen klik je op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Rekening’ klikken. Links onderaan zie je ‘alle functies van de online RES-rekening klik hier’. Zodra je in de online RES-rekening bent kan je via ‘instellingen’ je gebruikersnaam en paswoord wijzigen.
Gebruik en accountwijzigingen
Alle gebruik en accountswijzigingen kan je enkel uitvoeren via de online RES-rekening. Hiervoor klik je op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Rekening’ klikken. Links onderaan zie je ‘alle functies van de online RES-rekening klik hier’.
Bij de functie ‘overzicht’ krijg je al je gekoppelde RES-rekeningen met saldo te zien, je RES
rekeningnummers en je gekoppelde kaarten.  

Om interne gegevens (wijzigingen van adres, zaakvoerders, btw-nummer, emailadressen,
telefoonnummers, website, …) dien je een email te sturen naar info@res.be.

Om je saldo en transacties te raadplagen dien je je aan te melden. Klik op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘rekening’ klikken. Hier vind je een overzicht van je transacties en vind je ook je huidige saldo.
Je RES-rekeningnummer is het nummer dat start met 32-13-… Deze kan je terugvinden op je betaalkaart of via de ‘rekening’ functie in de zoekbalk nadat je aangemeld bent.
Je RES klantnummer kan je linksboven terugvinden op de facturen.
Om dit te doen klik je op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Rekening’ klikken. Links onderaan zie je ‘alle functies van de online RES- rekening klik hier’. Zodra je in de online RES-rekening bent kan je via ‘Diensten’ al je gepubliceerde gegevens aanpassen. Hier kan je ook je zichtbaar of onzichtbaar van de website plaatsen.
Om dit te doen klik je op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Rekening’ klikken. Links onderaan zie je ‘alle functies van de online RES- rekening klik hier’. Zodra je in de online RES-rekening bent kan je via ‘Diensten’ al je gepubliceerde gegevens aanpassen. Hier kan je ook je zichtbaar of onzichtbaar van de website plaatsen.
Om dit te doen klik je op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Rekening’ klikken. Links onderaan zie je ‘alle functies van de online RES- rekening klik hier’. Zodra je in de online RES-rekening bent kan je via ‘Diensten’ al je gepubliceerde gegevens aanpassen. Hier kan je ook bepalen aan welk RES-% je gepubliceerd wil staan.
Facturatie en boekhouding
Om dit te doen klik je op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Rekening’ klikken. Links onderaan zie je ‘alle functies van de online RES- rekening klik hier’. Zodra je in de online RES-rekening bent klik je op ‘Uittreksels’. Nadien vind je in de balk er onder een functie ‘Facturen’. Je kan een periode ingeven of alle facturen opvragen.
Om dit te doen klik je op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘Rekening’ klikken. Links onderaan zie je ‘alle functies van de online RES- rekening klik hier’. Zodra je in de online RES-rekening bent klik je op ‘Uittreksels’. Nadien vind je in de balk er onder de functie ‘RES-rekening’ voor het uittreksel van je RES- rekening en de functie ‘Rekening Courant details’ voor het uittreksel van je betalingen en de opgemaakte facturen.

Bij vragen over je facturen kan je altijd een email sturen naar boekhouding@res.be of ons
telefonisch contacteren via het nummer +32 16 31 45 45.

De RES-rekening (je positief RES saldo) wordt in je boekhouding best opgenomen in het actief in de post ‘Overige vorderingen’ (*) waarbij 1 RES dezelfde waarde heeft als 1 €.

Negatief RES-saldo : opnemen in het passief bij de post ‘Overige schulden’ (*)

(*) Je hebt dus een vordering (actief) of een schuld (passief) in goederen/diensten tov van
het RES-netwerk voor een waarde van X euro.

Aan de hand van de RES-rekeninguittreksels (zoals ook bij je bankuittreksels) kunnen alle
RES-inkomsten en RES-uitgaven boekhoudkundig correct verwerkt worden. De RES-
rekeninguittreksels kan je terugvinden op je RES online rekening.

De fiscale wetgeving verplicht om verkopen altijd te factureren of in je kasboek te
registreren, ongeacht de wijze van betaling. De facturen worden dus altijd opgemaakt in
euro – ongeacht er in euro of RES zal betaald worden, BTW wordt dus bijgevolg altijd
aangerekend. Wanneer je verkoopt in RES moet bijgevolg de ontvangen BTW afgedragen
worden, maar omgekeerd, wanneer je aankoopt en betaalt in RES mag je de betaalde
BTW in mindering brengen. Wij adviseren – om het duidelijk te maken voor de
boekhouding – op de factuur altijd de wijze van betaling te vermelden.

Je vindt de gegevens van alle RES-handelaars terug op deze website.

RES ontvangen en betalen

Een RES-betaling kan je via verschillende manieren ontvangen:

 1. Via de RES-website – surf naar www.res.be en klik in de witte kader op ‘ontvang een RES-betaling’  nadien kan je makkelijk een betaling ontvangen. 
 2. Via de RES-app: nadat je ingelogd bent op de app, klik je op ‘rekeningen’ nadien zie je
  rechtsonder ‘+ overschrijving’ – kies hier ‘Mobiel ontvangen’. De betalende partij
  dient op dezelfde manier een QR-code aan te maken die jij dan kan scannen.

Een RES-betaling kan je via verschillende manieren uitvoeren:

 1. Via de RES-app (mobiel of via de computer – app.res.be ): nadat je ingelogd bent op de
  app, klik je op ‘rekeningen’ nadien zie je rechtsonder ‘+ overschrijving’ – kies hier
  ‘overschrijving’ of ‘mobiel betalen’. Volg verder de instructies.
Om een aanbieding te plaatsen op de Marketplace dien je je aan te melden met je logingegevens via de mobiele app RES BELGIUM (dowloaden via app store of google play) of via app.res.be – nadien klik je op ‘Marketplace’. Hier krijg je een knop te zien ‘Voeg aanbieding toe’. Volg verder de instructies.
Klik op de aanbieding die je interesseert. Hier zie je de naam van de verkoper staan, als je 
hierop klikt krijg je de nodige gegevens om contact op te nemen: emailadres, 
telefoonnummer enzovoort.  
Klik op de aanbieding die je geplaatst hebt. Nadien klik je op ‘verwijder aanbieding’.
Consumenten
Je RES betaalkaart opladen doe je via het SWAP-platform (link naar wat is SWAP). Klik op de knop ‘inloggen’ rechtsboven. Zodra je aangemeld bent kan je in de zoekbalk op ‘SWAP’ klikken. Je krijgt nu een overzicht van verschillende RES-handelaars waarmee je kan swappen. Let op: het maakt niet uit met welke RES-handelaar je de swap uitvoert. Je kan nadien in het hele netwerk je RES-punten spenderen. Nadat je een swap-deal hebt gekozen, geef je aan hoeveel RES je wil aankopen. Klik nadien op ‘Start RES SWAP’ en voer de online betaling uit om je RES te ontvangen!
Het aantal RES-punten dat je wil opladen is ongelimiteerd. Je kan ook RES-punten aankopen bij verschillende RES-handelaars die RES-punten aanbieden.
Je mag kiezen bij welke RES-handelaars je RES-punten aankoopt. Het is niet omdat je een bij een bepaalde handelaars RES-punten hebt aangekocht, je daarom deze ook daar moet spenderen. Nadat je de RES-punten hebt ontvangen, kan je deze dus in het hele netwerk spenderen.
De bijkomende fee is een kleine administratieve bijdrage voor het gebruik van het SWAP- platform.
Handelaars

Om toegang te krijgen tot het SWAP-platforma als handelaar moet je RES-account
geüpgraded worden. Hiervoor dien je contact op te nemen met RES via info@res.be

Eens je toegelaten bent op het SWAP-platform dien je een stripe-account aan te maken door de instructies via het platform te volgen.
STRIPE behandeld de financiële verwerking van je verkoop ven RES-punten. Deze kan je makkelijk activeren door de aangegeven instructies te volgen. In STRIPE krijg je dan ook een overzicht van je verkochte RES-punten.
Na 3 maand vervalt je SWAP-deal. Je dient nadien dus opnieuw je SWAP-deal te plaatsen.
Je mag maximum aan 50% korting je SWAP-deal plaatsen.
Je kan maximaal 1000 RES per SWAP-deal plaatsen
Je verkopen RES-tegoeden aan een korting. Deze korting kan je inbrengen als kost.

Contact

Je kan ook onderstaand formulier invullen. We nemen zo snel mogelijk contact op. Tijdens kantooruren kan je ons bellen op 016 31 45 45.