Oproepingsbrief – BAV 2024

RES Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3000 Leuven, Mechelsestraat 57 Ondernemingsnummer 0456.589.985 RPR Leuven ———————————————————- GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSING VAN STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ———————————————————- Vrijdag 28 juni 2024 om 9.30 h Ten kantore, 3000 Leuven, Blijde-Inkomststraat 24. Voor mij, meester Isabelle MOSTAERT, […]