OPROEPINGSBRIEF VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 30 JUNI 2023

5.06.2023 – Bericht aan alle vennoten van de CVBA RES OPROEPINGSBRIEF VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 30 JUNI 2023 De vennoten die houders zijn van aandelen A, aandelen B en aandelen C van de CVBA RES, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mechelsestraat 57, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarvergadering die zal […]