Oproepingsbrief AV RES dd. 25 juni 2021

4.06.2021 – Bericht aan alle vennoten van de CVBA RES

 

 

OPROEPINGSBRIEF VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 25 JUNI 2021

 

De vennoten die houders zijn van aandelen A, aandelen B en aandelen C van de CVBA RES, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mercatorpad 9, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarvergadering die zal doorgaan op vrijdag 25 juni 2021 om 16 uur op de zetel van de vennootschap.

 

De hiernavolgende punten staan op de agenda van de Algemene Vergadering :

 

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020

 

3. Bestemming van het resultaat

 

4. Kwijting aan de bestuurders

 

5. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

 

6. Aanwending van het garantiefonds

 

7. Uitgifte obligatielening

 

 

De vennoten die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de raad van bestuur uiterlijk 8 dagen voor de algemene vergadering.

 

De vennoten kunnen kennis nemen van de jaarrekening en de hierboven vermelde verslagen op de zetel van de vennootschap.

 

 

Aan de vennoten die erom verzoeken wordt eveneens een afschrift van de jaarrekening en van de hierboven vermelde verslagen toegezonden.

 

 

De raad van bestuur

Deel dit bericht

RES gebruikt cookies om u online de beste ervaring aan te bieden. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over cookies en hoe ze te beheren kijk dan op onze privacy- en Cookiebeleid of sluit en accepteer