Hieronder vindt u een antwoord op vaakgestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat? Laat het ons weten via info@res.be of bel ons op 016 31 45 45 en we antwoorden u met veel plezier...

RES is een ruil-systeem (barter). Je ruilt dus goederen of diensten tegen andere goederen of diensten in het RES-netwerk. Voor iedere RES-ruil-transactie moet er een factuur met BTW opgemaakt worden (of in de kassa ingegeven worden). Vervolgens moet je RES-rekeninguittreksel in je boekhouding opgenomen worden.  Alle RES transacties zijn boekhoudkundig en fiscaal en dus volledig legaal in orde. In je boekhouding (balans) wordt je RES-tegoed best opgenomen in ‘Overige vorderingen’.

RES brengt gegarandeerd nieuwe klanten en extra omzet in RES. De ervaring leert ons dat 3 tot 5 % realistisch is

Neen. Het hoofddoel van de RES-organisatie is een extra ondersteuning te bieden aan lokale handelaars, kmo's en zelfstandigen. Om die reden worden internationale winkelketens niet toegelaten tot RES. Op die manier hebben RES-handelaars een voordeel omdat klanten door RES gemotiveerd worden om bij hen aan te kopen. Daarnaast worden RES-handelaars gemotiveerd om met elkaar zaken te doen via RES.

Het openen van een RES-rekening kost 250€ (excl. btw)
(250 € toetreding + 1,25 € (1 aandeel B in cvba RES) + 50,75 € (21% BTW op toetreding)  = totaal te betalen :303,75 €)

Vanaf dan betaal je alleen een kleine bijdrage op behaalde resultaten, dus wanneer je extra verkopen via RES realiseert of aankopen via RES betaalt.
Voor detailzaken en horeca (B2C) : Er wordt slechts 5% (in €, excl btw) aangerekend op het RES-gedeelte van de transactie (verkopen).
Alle B2B-zaken (technische beroepen, groothandels,...) : Er wordt slechts 3,5% (in €, excl btw) aangerekend op het RES-gedeelte van de transactie (aankopen/verkopen).

De jaarlijkse kost (een eerste keer na 1 jaar) bedraagt 100 € + 150 RES (excl. BTW). Met deze bijdragen wordt de werking van de RES-organisatie gefinancierd. 

De RES-rekening (je positief RES saldo) wordt in je boekhouding best opgenomen in het actief in de post ‘Overige vorderingen’ (*) waarbij 1 RES dezelfde waarde heeft als 1 €.

Negatief RES-saldo : opnemen in het passief bij de post ‘Overige schulden’ (*)

(*) Je hebt dus een vordering (actief) of een schuld (passief) in goederen/diensten tov van het RES-netwerk voor een waarde van X euro.

Aan de hand van de RES-rekeninguittreksels (zoals ook bij je bankuittreksels) kunnen alle RES-inkomsten en RES-uitgaven boekhoudkundig correct verwerkt worden.

De RES-rekeninguittreksels kan je terugvinden op je RES online rekening.

De fiscale wetgeving verplicht om verkopen altijd te factureren of in je kasboek te registreren, ongeacht de wijze van betaling. De facturen worden dus altijd opgemaakt in euro - ongeacht er in euro of RES zal betaald worden, BTW wordt dus bijgevolg altijd aangerekend. Wanneer je verkoopt in RES moet bijgevolg de ontvangen BTW afgedragen worden, maar omgekeerd, wanneer je aankoopt en betaalt in RES mag je de betaalde BTW in mindering brengen. Wij adviseren - om het duidelijk te maken voor de boekhouding - op de factuur altijd de wijze van betaling te vermelden. 

Je vindt de gegevens van alle RES-handelaars terug op deze website.

Het is logisch dat je maar zoveel RES kan aanvaarden als je nadien kan gebruiken om terug aan te kopen via RES. 

De RES-spelregels laten toe om je RES-balans (inkomsten en uitgaven) perfect onder controle te houden. Onze RES-medewerkers begeleiden je bij het beheren van je RES-inkomsten en -uitgaven.

Wanneer je teveel RES-klanten zou krijgen, dan kan je op ieder moment het RES-% dat je aanvaardt verlagen. Indien je saldo te hoog zou oplopen en je niet voldoende RES-uitgavenmogelijkheden zou hebben, dan kan je zelfs aanvragen om tijdelijk niet gepubliceerd te worden en geen RES te aanvaarden.

De algemene regel is dat de RES-ontvangsten in je zaak niet meer dan 3 à 5 % van de totale omzet in je zaak mogen bedragen.

Neen. RES kan uitsluitend gebruikt worden om aankopen te betalen binnen het RES-netwerk van handelaars en ondernemers. Omruilen tegen euro kan dus niet. Met het RES SWAP (art.32e Huishoudelijk Regelement) -concept voorziet RES een uitzondering op art. 32b Huishoudelijk Reglement. Het RES SWAP systeem houdt in dat RES-handelaars – onder bepaalde voorwaarden - hun RES ruiltegoeden rechtstreeks kunnen verkopen voor EUR aan consumenten met een korting. 

Voor detailzaken en horeca (B2C) : 100%, 75% of 50% (incl.btw)
De handelaar mag zelf vrij bepalen of hij het volledige verkoopbedrag in RES aanvaardt (100%) of 75% of 50% (incl. btw). 
De handelaar kan zelf een maximumbedrag in RES per aankoop bepalen (dit bedrag moet wel duidelijk vermeld worden in de commerciële omschrijving).

Alle B2B-zaken (technische beroepen, groothandels enz ..)
Er wordt geen vast RES-% meer gepubliceerd. De koper en verkoper mogen onderling vrij onderhandelen over het RES-bedrag. RES weigeren kan echter niet en er moet altijd een redelijk bedrag in RES aanvaard worden.

Het RES-% dat je aanvaardt mag je op elk moment wijzigen (mits je de RES-organisatie vooraf op de hoogte brengt en binnen de geldende RES-spelregels). Er zijn eveneens %-stickers ter beschikking om aan te brengen in je zaak. 

Indien je zaak niet meer gepubliceerd is op de RES-website, ben je niet meer verplicht om RES te aanvaarden.

De aankoopmogelijkheden in het RES-netwerk zijn enorm uitgebreid - van kleine privé uitgaven tot en met immobiliën. Vermits het ledenbestand constant groeit, zijn er dagelijks bijkomende leveranciers die graag RES zullen aanvaarden.

Je vindt alle gegevens van alle RES-handelaars terug op deze website.

RES voorziet inderdaad de mogelijkheid om intrestloze RES-kredieten of RES-leningen toe te staan aan RES-handelaars.
Voor meer info hierover : neem contact op met je RES-agent of het RES-hoofdkantoor.

Je kan je RES-rekening op ieder moment stopzetten mits je schriftelijk of per email de RES-organisatie hiervan op de hoogte brengt.
Indien je RES-saldo 0 is, dan is er uiteraard geen probleem. Indien je RES-saldo positief is, dan krijg je nog 3 maanden de tijd om dit RES-saldo te gebruiken voor aankopen. Als het RES-saldo negatief is, dan moet je nog in RES verkopen of het saldo in euro aanzuiveren.