EMOVERDER

à négocier

  • Mwami Francis
  • BE 0643.538.085
  • 27 Déc 2018

    Détails compte RES

  • 32-13-7009642
  • 2886046
Consultance & formations

CHECKED ! Emoverder Psy Tout Terrain is een gespecialiseerd centrum voor psychomotorische therapie, toegepaste relaxatie en transpsychiatrie. Emoverder Psy Tout Terrain werkt doelgericht aan de behandeling van psychosociale problemen en psychische stoornissen bij verschillende doelgroepen en richt zich op psychiatrische doelgroep analyse. Emoverder Psy Tout Terrain biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren en heeft ervaring en expertise opgedaan in België, Nederland en Afrika. Bij zowel kinderen als volwassenen is het mogelijk om het probleem eenvoudig te begrijpen en op te lossen vanuit de psychomotorische therapie. Op basis van een specifieke benadering wordt er zorg op maat aangeboden, en aan de hand van meetbare criteria worden er specifieke modules ingezet en toegepast. Emoverder Psy Tout Terrain werkt innovatief en eenvoudig. Ongewenst D enken, V oelen en H andelen, kunnen ons leven overheersen. Als we ons bewust worden van ongewenst DVH, kunnen we streven naar gewenst DVH. Het is echter bij psychische stoornissen en bij psychosociale problemen niet gemakkelijk om ongewenst denken voelen en handelen om te zetten in gewenst denken, voelen en handelen. Het vereist professionele hulpverlening om het psychologisch functioneren van een hulpvrager te herstellen. Emoverder Psy Tout Terrain werkt doelgericht en op basis van diagnostiek. Een voorbeeld van een diagnostisch instrument is het PsyMot voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het PsyMot diagnostisch instrument wordt ingezet om meerdere levensgebieden in kaart te brengen en daardoor een bijdrage te leveren aan het algemene en specifieke kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek, en tevens een accurate indicatiestelling en concrete behandeldoelen te formuleren. Voor andere doelgroepen worden andere diagnostische en observatie instrumenten ingezet om de behandeling te verantwoorden.

RES utilise des cookies pour vous faire bénéficier en ligne de la meilleure expérience . En utilisant notre site web, vous marquez votre accord concernant l’utilisation de ces cookies. Si vous désirez de plus amples informations concernant les cookies et leur gestion, voyez sur politique de confidentialité et de cookies ou fermer et accepter